Aktuality

1.12.2022

V sobotu 3.12.2022 proběhne na VOŠ, SŠ, COP Sezimovo Ústí finální setkání projektových týmů, které se uskuteční distančně na platformě MS Teams v rámci dne otevřených dveří Sezimácké střední.


12.11.2022

Ve dnech 3.-7.10.2022 proběhl finální business week v České republice, na kterém se setkali nejen projektové týmy z obou zemí, ale i žáci z obou partnerských škol. Žáci se rozdělili do smíšených týmů, ve kterých v průběhu BW dali vzniknout šesti fiktivním firmám, polovina z nich vznikla v českém a druhá polovin v rakouském prostředí. Žáci tak využili své dosavadní poznatky o podnikání v přeshraničních regionech, které získali v prvních dvou letech projektu.

V rámci programu se uskutečnila i závěrečná konference 4.10.2022 v Českých Budějovicích a několik exkurzí, kterých se žáci spolu se svými lektory účastnili. Navštívili například českobudějovický pivovar Budvar, státní zámek Hluboká, letiště Kbely a další.


12.9.2022

4.10.2022 se uskuteční záverečná konference k projektu ATCZ218. Součástí programu je představení výstupu projektu, včetně koncepce zapojení malých a středních podniků do středoškolské přípravy žáků ekonomických oborů s důrazem na specifika českého firemního prostředí pro rakouské žáky a specifika rakouského firemního prostředí pro české žáky. Konference proběhne v Clarion Congress Hotelu České Budějovice od 10:00.


12.9.2022

V rámci projektu ATCZ218 proběhne poslední Business week v termínu 3.-7.10.2022 v Sezimově Ústí. Výstupem business weeku je vyhodnocení dosavadních výstupů projektu. V průběhu samého týdne budou probíhat jazykové kurzy češtiny pro rakouské žáky.


9.9.2022

Ve čtvrtek 8.9.2022 1 se uskutečnilo setkání zástupců firem v rámci projektu INTERREG ATCZ218 Profesní flexibilita a její implementace. Zástupce vybraných firem jsme seznámili s již realizovanými aktivitami projektu a s dosavadními výsledky projektu. O praxích v partnerských firmách informovali paní Ing. Opekarová, Ph.D. spolu s panem Bc. Janem Pumprem. Zástupci firem naopak hodnotili dosavadní spolupráci s naší školou.


29.8.2022

Kulatý stůl – INTERREG ATCZ218 Profesní flexibilita a její implementace

Dne 8.9.2022 se uskuteční setkání zástupců firem v rámci projektu INTERREG ATCZ218 Profesní flexibilita a její implementace. Zástupci vybraných firem se seznámí s již realizovanými aktivitami projektu a s plány do budoucna. Zdůrazněna bude důležitost zapojení aplikační sféry do středoškolském vzdělávání. O praxích v partnerských firmách informuje paní Ing. Opekarová, Ph.D. spolu s panem Bc. Janem Pumprem.


27.8.2022

Ve čtvrtek 25.8. proběhla schůze projektového týmu v Sezimově Ústí. Předmětem schůze bylo projednání finálních aktivit projektu ATCZ 218.


11.7.2022

V Jihočeském podnikateli vyšel článek o projektu Profesní flexibilita.


10.7.2022

Dne 8.července se uskutenčila schůze projektového týmu, na které se naplánovaly aktivity na další půlku roku. Projektový tým se domluvit na uspořádání kulatého stolu, který se uskuteční 6.září od 16:00 v Sezimově Ústí. Výstupem celé akce je představení výsledků z dotazníků od studentů zástupcům firem. 


20.6.2022

V průběhu 14. – 16. června se žáci Sezimácké střední účastnily dalších exkurzích do firem. První skupina navštívila firmu ELK Fertighaus GmbH, Scherms a součástí cesty byla také kulturně-vzdělávací návštěva města Linz. Druhá skupina navštívila Fronius International Gmbh v rakouském Sattledtu.  V rámci exkurze byly žákům představeny moderní výrobní prostory úspěšné mezinárodní firmy s nejrůznějšími možnostmi zaměstnání. 


13.6.2022

Během 6.-10.června 2022 proběhl Business week v rakouském Pergu. V rámci Business weeku se žáci zapojili do workshopů, ve kterých se dozvěděli informace ohledně právních forem podnikání v Rakousku a ČR, zapojuli se do vyhodnocení nejlepší fiktivní studentské firmy a také se zúčastnili exkurze v Ars Elektronika Centrum v Linzi. Celý Business week se zakončil výletem do Hallstattu a Bad Ischlu.

V průběhu týdne se také konaly jazykové kurzy češtiny v rakouské škole HAK Has, o které rakouští studenti projevili velký zájem (celkem 40 studentů a 7 učitelů).


30.5.2022

Těšíme se na setkání s žáky obou zemí a lektory. Letní Business Week se bude konat mezi termínem 6.-10.6.2022 v Pergu. V rámci Business Weeku budou žáci pracovat na cvičné firmě a poté vyhodnotíme jejich práci. V průběhu samého týdne budou probíhat jazykové kurzy češtiny pro rakouské žáky.


20.5.2022

Dne 19.5. proběhlo setkání projektového týmu s partnerskou školou HAK HAS v Pergu. V průběhu setkání se tými domluvily na spolupráci v rámci plánovaného Business Weeku.


10.5.2022

Ve dnech 9. a 10. května 2022 se studenti a učitelé z partnerské školy z rakouského Pergu (BHAK/BHAS Perg) zúčastnili odborné exkurze ve firmách ENGEL v Kaplici a BOSCH v Českých Budějovicích (9.5.22). Také se setkali se studenty našeho „Studentského parlamentu“, prohlédli si školu a společně povečeřeli a posnídali. V úterý byla na programu odborná exkurze ve firmě RM GASTRO ve Veselí nad Lužnicí, kde nám kolegyně ze spřátelené jazykové školy SOPHIA zajistila odborný výklad v anglickém a německém jazyce. Cestou domů se partneři z Rakouska zastavili na prohlídce pohádkového zámku v Hluboké nad Vltavou.


11.4.2022

Dne 8.4.22 proběhla ústavní schůze spolku Sezimácká střední pro technicku, sport a kulturu. Na schůzi se členové spolku usnesli založit spolek a odsouhlasili jeho stanovy. Dále, členové odsouhlasili, že předsedkyní spolku se stává Mgr. Jana Brcková. 


27.3.2022

update:

Během dnů 28.-29.3.2022 proběhne v rámci projektu odborná exkurze v Rakousku – partnerské školy HAK/HAS Perg spojená s náštěvou firmy ENGEL.


14.3.2022

V rámci projektu INTERREG „Utváření profesní flexibility v oblasti ekonomiky pomocí cvičné firmy /Schaffung von professioneller Flexibilität im Wirtschaftsbereich durch eine Übungsfirma/“ navštívil naši školu FH-Prof. Dr. Hannes Hofstadler z FH Oberösterreich. Hlavním cílem bylo navázání spolupráce mezi naší školou a hornorakouskými vysokými školami s technickým zaměřením v Linci, Steyru a Hagenbergu a nastavení kooperace s hornorakouskými firmami se zaměřením na IT, strojírenství, elektro a energetiku. Za tímto účelem si pan profesor prohlédl školu, odborné učebny, laboratoře, domovy mládeže i sportovní zařízení. Nezbytnou součástí nově nastavené platformy je i spolupráce mezi Centrem interkulturního managementu ve Steyru a Kompetenčním centrem pro interkulturní sociální práci v Linci.

Další jednání proběhnou 3. května 2022 v Linci.


3.3.2022

Ve středu 2. března proběhla v aule školy náborová a informační schůzka pro nové zájemce o kroužky německého jazyka. Na schůzku se dostavilo na 3 desítky zájemců především z řad prvních ročníků. Kroužky němčiny v rámci projektu INTERREG ATCZ218 Profesní flexibilita a její implementace se těší na škole velké oblibě především díky atraktivním výukovým metodám a hravému způsobu osvojování si jazyka pod vedením lektorek Petry Cimpové a Lenky Fejtové.


22.2.2022

Nabídka pro žáky Sezimácké střední: Kroužky německého jazyka zdarma

Od března 2022 opět nabízíme volná místa v kroužcích němčiny, které na naší škole běží v rámci projektu INTERREG ATCZ218 již dva roky a vedou je paní učitelky Petra Cimpová a Lenka Fejtová.

Kurzy probíhají hravou formou v uvolněné atmosféře jako zájmová aktivita, den a hodina záleží na domluvě s lektorkami.

Účastníci kroužků se účastní dalších aktivit projektu, jsou pro ně plánované exkurze do Rakouska a návštěva rakouských firem.

Kontaktujte paní učitelku Cimpovou (kabinet C325) nebo Fejtovou (kabinet C309).

Více informací naleznete ZDE.


22.2.2022

Únor 2022
– Nábor do kroužků německého jazyka pro studenty VOŠ, SŠ, COP, SEZIMOVO ÚSTÍ na druhé pololetí škol. Roku 2021/22,
– Schválení vzniku Spolku „Sezimácká střední“ Radou kraje v ČB,

Březen 2022
– 28.3. – 29.3. : mobilita: odborná exkurze českých studentů do vybraných rakouských firem /firmy zprostředkuje H. Hofstadler/;
– Registrace SPOLKU /dílčí výstup z projektu/,

– během března setkání s prof. H. Hofstadlerem /zajistí zástupci HAK/ HAS a potvrdí přesné datum/;

Květen 2022
– 9.5. – 10.5.: mobilita: odborná exkurze rakouských studentů do vybraných českých firem /firmy zprostředkuje dr. Opekarová/;

Červen 2022
– 7.- 9.6. : Business Week v Rakousku, současně proběhne český jazykový kurz pro rakouské studenty v HAK/ HAS Perg; současně proběhne zahraniční mobilita: odborná exkurze českých studentů do vybraných rakouských firem /firmy zprostředkuje H. Hofstadler/;

Říjen 2022
– 3.- 5.10.: Závěrečná konference, Business Week v ČR v Českých Budějovicích;
– Výstupní projektový dokument:
Koncepce zapojení malých a středních podniků do středoškolské přípravy žáků ekonomických oborů s důrazem na specifika českého firemního prostředí pro rakouské žáky a specifika rakouského firemního prostředí pro české žáky.


18.2.2022

Dnes proběhla schůzka projektového týmu s rakouským partnerem Hak Has. Hlavním úkolem jednání bylo naplánování výměnných exkurzí, kurzu češtiny a společného businessweeku pro žáky obou škol pro období červen-říjen 2022.

Všichni doufáme, že naplánované aktivity budeme moci uskutečnit!


1.1.2022

V průběhu ledna proběhne v rámci projektu několik schůzek k přípravě finálního roku projektu Profesní flexibilita a její implementace:

  • 10.1.2022: Schůze managementu projektu
  • 17.1.2022: Schůze projektového týmu
  • 28.1.2022: Schůze managementu projektu II.

1.12.2021

6. 12. 2021: -On line setkání s odborníky z praxe – Téma: Jak začít podnikat aneb řízení start-up firmy s mezinárodní účastí

Přednášející:       Mgr. et Mgr. Martin Bukáček

                              Ing. Matouš Tlapák

Leden 2022 – připravujeme vznik SPOLKU SEZIMÁCKÁ STŘEDNÍ


8. 11.2021

Můžete se těšit na Business Week II/2021, které se tentokrát uskuteční 6. – 10. 12. 2021! Máme naplánovaný následující program:

  • Spolupráce žákovských týmů Rakousko – Česká republika
  • Setkání s odborníky z praxe
  • Exkurze do firem

20.10.2021

Business Week I/2021
Ve dnech 30.9. – 1.10.2021 se uskutečnilo pokračování Business Weeku I na COP Sezimovo Ústí, při kterém došlo k setkání studentů obou partnerských škol i jejich lektorů. Studenti se společně podíleli na založení cvičné firmy, seznámili se navzájem s ekonomickými odlišnostmi obou zemích a procvičili své jazykové znalosti angličtiny a němčiny. Součástí Business Weeku byla i exkurze po městě Tábor a po škole COP Sezimovo Ústí, kterou rakouským partnerům představili sami čeští žáci.


22.9.2021

Těšíme se na setkání s žáky obou zemí, lektory i odborníky z praxe. V rámci podzimního pokračování Business Week založíme cvičné firmy a prověříme jazykové znalosti.


10. 9. 2021

Připravujeme další část Business Weeku. Aktualizovali jsme harmonogram příprav založení spolku v rámci aktivity Cvičná firma:

  • Formulace stanov spolku – září 2021
  • Rozeslání pozvánky na ustavující členskou schůzi – v rámci Business Weeku – září/říjen 2021
  • Ustavující členská schůze a volba statutárního orgánu – listopad 2021
  • Zápis do spolkového rejstříku na stránkách Ministerstva spravedlnosti v elektronické podobě

3. 9. 2021

Se začátkem školního roku jsme uskutečnili další projektovou schůzku. Připravujeme aktivity na nový školní rok 2021/2022 a těšíme se na naše žáky v České republice i v Rakousku


26.8.2021

Kurzy probíhají hravou formou v uvolněné atmosféře jako zájmová aktivita.
Začátečníci – důraz na běžná konverzační témata, pokročilí – zaměření na firemní a obchodní němčinu.
Účastníci kurzů pojedou na dvoudenní exkurzi do rakouských firem.
Kroužky probíhají v rámci projektu Profesní flexibilita a její implementace/ Professionelle Flexibilität und ihre Implementierung


23.6.2021

Vyvrcholením práce žákovských týmů jsou pořádané Business Week. Jsme rádi, že po omezeních způsobených pandemií Covid-19 můžeme realizovat náš první Business Week. V rámci setkání budou prezentovány výsledky – založení a vedení cvičných firem, vedení obchodního jednání a proběhne návštěva firem a setkání s odborníky z praxe.


25.5.2021

Startup environment comparison between South Korea and the Czech Republic

On-line přednáška pro žáky partnerských škol

Termín: čtvrtek, 27. 5. 2021, 12:00 – 13:30

Ve  čtvrtek 27. 5. 2021 od 12:00 proběhne v prostředí MS Teams – online přednáška v angličtině v rámci projektu Profesní flexibilita a její implementace na téma Startup environment comparison between South Korea and the Czech Republic.

Přednášející:

Ing. Jan Maleninský

Ing. Jan Tročil, MA


6.5.2021

Středoškoláci z Česka a Rakouska zakládají cvičné firmy, pomůže jim to v kariéře.

Jihočeský kraj spolupracuje s Rakouskem na celé řadě přeshraničních projektů. Jeden z nich pomáhá připravit středoškolské studenty ekonomických oborů na budoucí podnikání doma i za hranicemi. Nový článek v deníku Euroactiv pojedenává o projektu a česko-rakouské spolupráci v rámci Interregu. Více o článku najdete ZDE.


27.4.2021

Kulatý stůl – INTERREG ATCZ218 Profesní flexibilita a její implementace

Dne 21. 4. 2021 se uskutečnilo setkání zástupců firem v rámci projektu INTERREG ATCZ218 Profesní flexibilita a její implementace. Zástupce vybraných firem jsme seznámili s již realizovanými aktivitami projektu a s plány do budoucna. Zdůrazněna byla důležitost zapojení aplikační sféry do středoškolském vzdělávání. O praxích v partnerských firmách informovali paní Ing. Opekarová, Ph.D. spolu s panem Bc. Janem Pumprem. Zástupci firem naopak hodnotili dosavadní spolupráci s naší školou.  Ředitelka školy, paní doc. PhDr. Lenka Hrušková, Ph.D. zdůraznila důležitost spolupráce s firmami a přínosy praxe v podnicích pro naše žáky.  


16.4.2021

Kulatý stůl I. – Profesní flexibilita a její implementace, 21. 4. 2021 v 15:30, COP Sezimovo Ústí

Rádi informujeme o plánovaném setkání u kulatého stolu projektu INTERREG ATCZ218 s názvem Profesní flexibilita a její implementace. Klíčovým bodem programu setkání je realizace návštěv rakouských žáků a učitelů ve firmách v České republice a problematika zapojení firem do středoškolské přípravy žáků. Setkání se uskuteční v prostorách naší školy.


10.3.2021

Kurzy češtiny pro rakouské žáky

Již koncem března odstartují jarní kurzy češtiny pro zájemce z rakouské partnerské školy! Připravujeme opět kurzy pro začátečníky a mírně pokročilé, opět online formou s pestrými prezentacemi, obrázky a interaktivními kvízy. Těšíme se na nové i stávající zájemce o češtinu a přejeme jim hodně nových slovíček


3.3.2021

V úterý 2. března 2021 se uskutečnilo setkání projektového týmu v prostorách COP Sezimovo Ústí za online účasti rakouského partnera HAK/HAS Perg. Hlavním úkolem jednání bylo naplánování výměnných exkurzí, kurzu češtiny, kurzu němčiny a společného businessweeku pro žáky obou škol pro období březen – prosinec 2021. Při plánování aktivit v tomto roce se řídíme aktuálními pokyny v rámci řešení pandemie způsobené Covid-19.


 

16.12.2020

Založení cvičné firmy – příprava na businessweek

Žákovské týmy se v Pergu i v Sezimově Ústí od března 2020 v rámci teoretické přípravy připravovaly na prosincový businessweek, při kterém mělo dojít k praktické aplikaci získaných poznatků o úskalích a rozdílech založení firmy v Čechách a Rakousku. Lektorky a lektoři a zároveň zástupci firem zapojených v projektu směrovali žáky při jejich rešerši a zpracovávání dílčích témat, dávali jim podněty a žáci s nimi konzultovali svá „proč“ a „co kdyby“. Businessweek škrtla z našeho kalendáře druhá vlna koronaviru, přesto vznikl již koncept a především sada návodných otázek a témat, která přiblíží rakouským žákům proces založení firmy v Česku a naopak žáci z Čech si uvědomí, co je při podnikání a zakládání firmy v Rakousku jinak než v Česku.


10.12.2020

Veselé Vánoce a Šťastný Nový rok.


14.11.2020

Kurz češtiny pro rakouské žáky

Od května se zájemci o kurz češtiny těšili na týdenní kurz plný her, kvízů, písniček, filmů a ochutnávek české gastronomie.

Dvakrát jsme museli termín kurzu zrušit a vyčkávat. Nakonec jsme se rozhodli, že když nám rok 2020 nepřeje, zkusíme přenést záludnosti české výslovnosti a prvních konverzačních frází jazyka sousední země online formou. 11. listopadu se první skupina žáků z Pergu přenesla virtuálně přes hranice a  pod vedením české lektorky otevřeli bránu českého jazyka. Přejeme jim v kurzu hodně zábavy a těšíme se brzy na viděnou na exkurzi v Čechách.


2.11.2020 (aktualizováno 8.11.2020)

 

Ve  čtvrtek 5.11. od 11 hodin MS Teams – online přednáška v angličtině v rámci projektu Profesní flexibilita na téma Lean startup – Silicon Valley methodology helping founders to start successful new company.

Přednášející: Ondřej Homola 
Ing. Ondřej HOMOLA (Spoluzakladatel dvou špičkových firem s globálním působením zaměřujících se na vzdělávací inovace – Corinth a Lifeliqe. Více než 10 let zkušeností s vedením mezinárodních firem a týmů, ve kterých se snoubil talent, odbornost a vize, ať už ve střední a východní Evropě, nebo v Silicon Valley. Své zkušenosti zhodnotil na přednáškách na Harvardu či předních vysokých školách ve světě).

25.10.2020

Mezinárodní setkání online formou

Tento měsíc měli naši žáci v rámci projektu INTERREG Profesní flexibilita vyjet do Rakouska, navštívit partnerskou školu v Pergu a absolvovat dvě exkurze v rakouských firmách. Člověk míní, koronavirus mění. A tak jsme se alespoň mohli virtuálně ze svých domovů zúčastnit přednášky profesora Hofstadlera Crosscultural Management in CZ and AUT, která byla přenášena z auly obchodní akademie v Pergu, a mohli jsme sledovat, jak se rakouští žáci zapojovali do interaktivní části přednášky o českých dějinách a jejich styčných bodech s těmi rakouskými.


28.8.2020 


20.7.2020

V pátek 3. července 2020 proběhlo první pokoronavirové setkání projektového týmu u rakouského partnera –  na HAK/HAS v Pergu. Hlavním úkolem jednání bylo naplánování výměnných exkurzí, kurzu češtiny a společného businessweeku pro žáky obou škol pro období září – prosinec 2020. Všichni doufáme, že naplánované aktivity budeme moci uskutečnit!


6.6.2020

Tým Profesní flexibility s projektovým bannerem na oslavě 80 let COPky.


2.6.2020

Vyšší odborná škola, Střední škola, Centrum odborné přípravy v Sezimově Ústí slaví 80 let své existence. Oslavy vyvrcholí v sobotu 6. června, kdy bude škola otevřena veřejnosti, sejdou se absolventi školy a bude se konat zasedání čestného výboru.
Náš projektový tým spolu s rakouským partnerem byl od začátku na seznamu hostů, do poslední chvíle jsme doufali, že naši partneři z Pergu se budou moci sobotní akce zúčastnit a budeme moci společně prezentovat náš projekt a pohovořit se zástupci z jihočeských firem, ale nyní je jasné, že uzavření hranic zatím naše společné setkání ještě posune.


29.4.2020

V Sezimově Ústí se sešel projektový tým a díky online přenosu se mohli jednání účastnit i rakouští kolegové. Cíl jednání byl jasný – posoudit, jaký vlil má a bude mít koronavir na naše projektové aktivity v tomto roce  a zvolit optimální opatření, aby naše přeshraniční spolupráce mohla pokračovat.


30.3.2020

Projektový tým projednal Doporučení Řídicího orgánu při možném omezení realizace projektů v souvislosti s koronavirem (COVID-19) a přizpůsobil jim činnosti a projektové aktivity. Jazykové kurzy a vedení žákovských týmů při zakládání cvičné firmy budou využívat online technologie, lektoři jazykových kurzů a ekonomických předmětů zpracovávají v souladu s projektovou žádostí pracovní listy. Česká a rakouská strana budou ke vzájemným schůzkám využívat videokonference.


31.1.2020
Ve dnech 2. – 4. března proběhne v Černovicích u Tábora zahajovací školení projektového týmu. Partneři projektu spolu se zástupci zapojených firem naplánují první exkurze pro žákovské týmy do českých a rakouských podniků, učitelé ekonomických předmětů z obou škol se dohodnou na prvních úkolech pro žákovské týmy při zakládání firmy v českém a rakouském prostředí a lektoři jazykových kurzů představí náplň a témata kroužků němčiny a češtiny.