Aktuality

30.3.2020

Projektový tým projednal Doporučení Řídicího orgánu při možném omezení realizace projektů v souvislosti s koronavirem (COVID-19) a přizpůsobil jim činnosti a projektové aktivity. Jazykové kurzy a vedení žákovských týmů při zakládání cvičné firmy budou využívat online technologie, lektoři jazykových kurzů a ekonomických předmětů zpracovávají v souladu s projektovou žádostí pracovní listy. Česká a rakouská strana budou ke vzájemným schůzkám využívat videokonference.


31.1.2020
Ve dnech 2. – 4. března proběhne v Černovicích u Tábora zahajovací školení projektového týmu. Partneři projektu spolu se zástupci zapojených firem naplánují první exkurze pro žákovské týmy do českých a rakouských podniků, učitelé ekonomických předmětů z obou škol se dohodnou na prvních úkolech pro žákovské týmy při zakládání firmy v českém a rakouském prostředí a lektoři jazykových kurzů představí náplň a témata kroužků němčiny a češtiny.