Aktuality

8. 11.2021

Můžete se těšit na Business Week II/2021, které se tentokrát uskuteční 6. – 10. 12. 2021! Máme naplánovaný následující program:

  • Spolupráce žákovských týmů Rakousko – Česká republika
  • Setkání s odborníky z praxe
  • Exkurze do firem

20.10.2021

Business Week I/2021
Ve dnech 30.9. – 1.10.2021 se uskutečnilo pokračování Business Weeku I na COP Sezimovo Ústí, při kterém došlo k setkání studentů obou partnerských škol i jejich lektorů. Studenti se společně podíleli na založení cvičné firmy, seznámili se navzájem s ekonomickými odlišnostmi obou zemích a procvičili své jazykové znalosti angličtiny a němčiny. Součástí Business Weeku byla i exkurze po městě Tábor a po škole COP Sezimovo Ústí, kterou rakouským partnerům představili sami čeští žáci.


22.9.2021

Těšíme se na setkání s žáky obou zemí, lektory i odborníky z praxe. V rámci podzimního pokračování Business Week založíme cvičné firmy a prověříme jazykové znalosti.


10. 9. 2021

Připravujeme další část Business Weeku. Aktualizovali jsme harmonogram příprav založení spolku v rámci aktivity Cvičná firma:

  • Formulace stanov spolku – září 2021
  • Rozeslání pozvánky na ustavující členskou schůzi – v rámci Business Weeku – září/říjen 2021
  • Ustavující členská schůze a volba statutárního orgánu – listopad 2021
  • Zápis do spolkového rejstříku na stránkách Ministerstva spravedlnosti v elektronické podobě

3. 9. 2021

Se začátkem školního roku jsme uskutečnili další projektovou schůzku. Připravujeme aktivity na nový školní rok 2021/2022 a těšíme se na naše žáky v České republice i v Rakousku


26.8.2021

Kurzy probíhají hravou formou v uvolněné atmosféře jako zájmová aktivita.
Začátečníci – důraz na běžná konverzační témata, pokročilí – zaměření na firemní a obchodní němčinu.
Účastníci kurzů pojedou na dvoudenní exkurzi do rakouských firem.
Kroužky probíhají v rámci projektu Profesní flexibilita a její implementace/ Professionelle Flexibilität und ihre Implementierung


23.6.2021

Vyvrcholením práce žákovských týmů jsou pořádané Business Week. Jsme rádi, že po omezeních způsobených pandemií Covid-19 můžeme realizovat náš první Business Week. V rámci setkání budou prezentovány výsledky – založení a vedení cvičných firem, vedení obchodního jednání a proběhne návštěva firem a setkání s odborníky z praxe.


25.5.2021

Startup environment comparison between South Korea and the Czech Republic

On-line přednáška pro žáky partnerských škol

Termín: čtvrtek, 27. 5. 2021, 12:00 – 13:30

Ve  čtvrtek 27. 5. 2021 od 12:00 proběhne v prostředí MS Teams – online přednáška v angličtině v rámci projektu Profesní flexibilita a její implementace na téma Startup environment comparison between South Korea and the Czech Republic.

Přednášející:

Ing. Jan Maleninský

Ing. Jan Tročil, MA


6.5.2021

Středoškoláci z Česka a Rakouska zakládají cvičné firmy, pomůže jim to v kariéře.

Jihočeský kraj spolupracuje s Rakouskem na celé řadě přeshraničních projektů. Jeden z nich pomáhá připravit středoškolské studenty ekonomických oborů na budoucí podnikání doma i za hranicemi. Nový článek v deníku Euroactiv pojedenává o projektu a česko-rakouské spolupráci v rámci Interregu. Více o článku najdete ZDE.


27.4.2021

Kulatý stůl – INTERREG ATCZ218 Profesní flexibilita a její implementace

Dne 21. 4. 2021 se uskutečnilo setkání zástupců firem v rámci projektu INTERREG ATCZ218 Profesní flexibilita a její implementace. Zástupce vybraných firem jsme seznámili s již realizovanými aktivitami projektu a s plány do budoucna. Zdůrazněna byla důležitost zapojení aplikační sféry do středoškolském vzdělávání. O praxích v partnerských firmách informovali paní Ing. Opekarová, Ph.D. spolu s panem Bc. Janem Pumprem. Zástupci firem naopak hodnotili dosavadní spolupráci s naší školou.  Ředitelka školy, paní doc. PhDr. Lenka Hrušková, Ph.D. zdůraznila důležitost spolupráce s firmami a přínosy praxe v podnicích pro naše žáky.  


16.4.2021

Kulatý stůl I. – Profesní flexibilita a její implementace, 21. 4. 2021 v 15:30, COP Sezimovo Ústí

Rádi informujeme o plánovaném setkání u kulatého stolu projektu INTERREG ATCZ218 s názvem Profesní flexibilita a její implementace. Klíčovým bodem programu setkání je realizace návštěv rakouských žáků a učitelů ve firmách v České republice a problematika zapojení firem do středoškolské přípravy žáků. Setkání se uskuteční v prostorách naší školy.


10.3.2021

Kurzy češtiny pro rakouské žáky

Již koncem března odstartují jarní kurzy češtiny pro zájemce z rakouské partnerské školy! Připravujeme opět kurzy pro začátečníky a mírně pokročilé, opět online formou s pestrými prezentacemi, obrázky a interaktivními kvízy. Těšíme se na nové i stávající zájemce o češtinu a přejeme jim hodně nových slovíček


3.3.2021

V úterý 2. března 2021 se uskutečnilo setkání projektového týmu v prostorách COP Sezimovo Ústí za online účasti rakouského partnera HAK/HAS Perg. Hlavním úkolem jednání bylo naplánování výměnných exkurzí, kurzu češtiny, kurzu němčiny a společného businessweeku pro žáky obou škol pro období březen – prosinec 2021. Při plánování aktivit v tomto roce se řídíme aktuálními pokyny v rámci řešení pandemie způsobené Covid-19.


 

16.12.2020

Založení cvičné firmy – příprava na businessweek

Žákovské týmy se v Pergu i v Sezimově Ústí od března 2020 v rámci teoretické přípravy připravovaly na prosincový businessweek, při kterém mělo dojít k praktické aplikaci získaných poznatků o úskalích a rozdílech založení firmy v Čechách a Rakousku. Lektorky a lektoři a zároveň zástupci firem zapojených v projektu směrovali žáky při jejich rešerši a zpracovávání dílčích témat, dávali jim podněty a žáci s nimi konzultovali svá „proč“ a „co kdyby“. Businessweek škrtla z našeho kalendáře druhá vlna koronaviru, přesto vznikl již koncept a především sada návodných otázek a témat, která přiblíží rakouským žákům proces založení firmy v Česku a naopak žáci z Čech si uvědomí, co je při podnikání a zakládání firmy v Rakousku jinak než v Česku.


10.12.2020

Veselé Vánoce a Šťastný Nový rok.


14.11.2020

Kurz češtiny pro rakouské žáky

Od května se zájemci o kurz češtiny těšili na týdenní kurz plný her, kvízů, písniček, filmů a ochutnávek české gastronomie.

Dvakrát jsme museli termín kurzu zrušit a vyčkávat. Nakonec jsme se rozhodli, že když nám rok 2020 nepřeje, zkusíme přenést záludnosti české výslovnosti a prvních konverzačních frází jazyka sousední země online formou. 11. listopadu se první skupina žáků z Pergu přenesla virtuálně přes hranice a  pod vedením české lektorky otevřeli bránu českého jazyka. Přejeme jim v kurzu hodně zábavy a těšíme se brzy na viděnou na exkurzi v Čechách.


2.11.2020 (aktualizováno 8.11.2020)

 

Ve  čtvrtek 5.11. od 11 hodin MS Teams – online přednáška v angličtině v rámci projektu Profesní flexibilita na téma Lean startup – Silicon Valley methodology helping founders to start successful new company.

Přednášející: Ondřej Homola 
Ing. Ondřej HOMOLA (Spoluzakladatel dvou špičkových firem s globálním působením zaměřujících se na vzdělávací inovace – Corinth a Lifeliqe. Více než 10 let zkušeností s vedením mezinárodních firem a týmů, ve kterých se snoubil talent, odbornost a vize, ať už ve střední a východní Evropě, nebo v Silicon Valley. Své zkušenosti zhodnotil na přednáškách na Harvardu či předních vysokých školách ve světě).

25.10.2020

Mezinárodní setkání online formou

Tento měsíc měli naši žáci v rámci projektu INTERREG Profesní flexibilita vyjet do Rakouska, navštívit partnerskou školu v Pergu a absolvovat dvě exkurze v rakouských firmách. Člověk míní, koronavirus mění. A tak jsme se alespoň mohli virtuálně ze svých domovů zúčastnit přednášky profesora Hofstadlera Crosscultural Management in CZ and AUT, která byla přenášena z auly obchodní akademie v Pergu, a mohli jsme sledovat, jak se rakouští žáci zapojovali do interaktivní části přednášky o českých dějinách a jejich styčných bodech s těmi rakouskými.


28.8.2020 


20.7.2020

V pátek 3. července 2020 proběhlo první pokoronavirové setkání projektového týmu u rakouského partnera –  na HAK/HAS v Pergu. Hlavním úkolem jednání bylo naplánování výměnných exkurzí, kurzu češtiny a společného businessweeku pro žáky obou škol pro období září – prosinec 2020. Všichni doufáme, že naplánované aktivity budeme moci uskutečnit!


6.6.2020

Tým Profesní flexibility s projektovým bannerem na oslavě 80 let COPky.


2.6.2020

Vyšší odborná škola, Střední škola, Centrum odborné přípravy v Sezimově Ústí slaví 80 let své existence. Oslavy vyvrcholí v sobotu 6. června, kdy bude škola otevřena veřejnosti, sejdou se absolventi školy a bude se konat zasedání čestného výboru.
Náš projektový tým spolu s rakouským partnerem byl od začátku na seznamu hostů, do poslední chvíle jsme doufali, že naši partneři z Pergu se budou moci sobotní akce zúčastnit a budeme moci společně prezentovat náš projekt a pohovořit se zástupci z jihočeských firem, ale nyní je jasné, že uzavření hranic zatím naše společné setkání ještě posune.


29.4.2020

V Sezimově Ústí se sešel projektový tým a díky online přenosu se mohli jednání účastnit i rakouští kolegové. Cíl jednání byl jasný – posoudit, jaký vlil má a bude mít koronavir na naše projektové aktivity v tomto roce  a zvolit optimální opatření, aby naše přeshraniční spolupráce mohla pokračovat.


30.3.2020

Projektový tým projednal Doporučení Řídicího orgánu při možném omezení realizace projektů v souvislosti s koronavirem (COVID-19) a přizpůsobil jim činnosti a projektové aktivity. Jazykové kurzy a vedení žákovských týmů při zakládání cvičné firmy budou využívat online technologie, lektoři jazykových kurzů a ekonomických předmětů zpracovávají v souladu s projektovou žádostí pracovní listy. Česká a rakouská strana budou ke vzájemným schůzkám využívat videokonference.


31.1.2020
Ve dnech 2. – 4. března proběhne v Černovicích u Tábora zahajovací školení projektového týmu. Partneři projektu spolu se zástupci zapojených firem naplánují první exkurze pro žákovské týmy do českých a rakouských podniků, učitelé ekonomických předmětů z obou škol se dohodnou na prvních úkolech pro žákovské týmy při zakládání firmy v českém a rakouském prostředí a lektoři jazykových kurzů představí náplň a témata kroužků němčiny a češtiny.