Založení a vedení cvičné firmy

Lektorky ekonomických kurzů

 

Ing. Ludmila Opekarová, Ph.D.   E: opekarova@copsu.cz

Ing. Miroslava Tročilová                E: trocilova@copsu.cz

Ing. Lucie Lukáčová                        E: lukacova@copsu.cz

Ing. Ivana Dvořáková                        E: dvorakovai@copsu.cz


Novinky

11.4.2022

Dne 8.4.22 proběhla ústavní schůze spolku Sezimácká střední pro technicku, sport a kulturu. Na schůzi se členové spolku usnesli založit spolek a odsouhlasili jeho stanovy. Dále, členové odsouhlasili, že předsedkyní spolku se stává Mgr. Jana Brcková.


10. 9. 2021

Připravujeme další část Business Weeku. Aktualizovali jsme harmonogram příprav založení spolku v rámci aktivity Cvičná firma:

  • Formulace stanov spolku – listopad 2021
  • Rozeslání pozvánky na ustavující členskou schůzi  – leden 2022
  • Ustavující členská schůze a volba statutárního orgánu – duben 2022
  • Zápis do spolkového rejstříku na stránkách Ministerstva spravedlnosti v elektronické podobě

30. 3. 2020              

Práce žákovských týmů se nezastavily. Týmy na české i rakouské straně dál s využitím online technologií pracují na dohodnutých tématech a budou využívat ke vzájemné komunikaci chaty a videokonference.