Businessweek

12.9.2022

V rámci projektu ATCZ218 proběhne poslední Business week v termínu 3.-7.10.2022 v Sezimově Ústí. Výstupem business weeku je vyhodnocení dosavadních výstupů projektu. V průběhu samého týdne budou probíhat jazykové kurzy češtiny pro rakouské žáky.


13.6.2022

Během 6.-10.června 2022 proběhl Business week v rakouském Pergu. V rámci Business weeku se žáci zapojili do workshopů, ve kterých se dozvěděli informace ohledně právních forem podnikání v Rakousku a ČR, zapojuli se do vyhodnocení nejlepší fiktivní studentské firmy a také se zúčastnili exkurze v Ars Elektronika Centrum v Linzi. Celý Business week se zakončil výletem do Hallstattu a Bad Ischlu.

V průběhu týdne se také konaly jazykové kurzy češtiny v rakouské škole HAK Has, o které rakouští studenti projevili velký zájem (celkem 40 studentů a 7 učitelů).


30.5.2022

Těšíme se na setkání s žáky obou zemí a lektory. Letní Business Week se bude konat mezi termínem 6.-10.6.2022 v Pergu. V rámci Business Weeku budou žáci pracovat na cvičné firmě a poté vyhodnotíme jejich práci. V průběhu samého týdne budou probíhat jazykové kurzy češtiny pro rakouské žáky.


8.11.2021

Můžete se těšit na Business Week II/2021, které se tentokrát uskuteční 6. – 10. 12. 2021! Máme naplánovaný následující program:

  • Spolupráce žákovských týmů Rakousko – Česká republika
  • Setkání s odborníky z praxe
  • Exkurze do firem

3. 9. 2021

Se začátkem školního roku jsme uskutečnili další projektovou schůzku. Připravujeme aktivity na nový školní rok 2021/2022 a těšíme se na naše žáky v České republice i v Rakousku


23.6.2021

Vyvrcholením práce žákovských týmů jsou pořádané Business Week. Jsme rádi, že po omezeních způsobených pandemií Covid-19 můžeme realizovat náš první Business Week. V rámci setkání budou prezentovány výsledky – založení a vedení cvičných firem, vedení obchodního jednání a proběhne návštěva firem a setkání s odborníky z praxe.