O projektu

Název: Utváření profesní flexibility v oblasti ekonomiky pomocí cvičné firmy /Schaffung von professioneller Flexibilität im Wirtschaftsbereich durch eine Übungsfirma

Zkratka projektu: Profesní flexibilita a její implementace/ Professionelle Flexibilität und ihre Implementierung

Číslo projektu: ATCZ218

Vedoucí partner: VOŠ, SŠ, COP, Sezimovo Ústí, Budějovická 421

Partner projektu: Bundeshandelsakademie und Bundeshandelsschule Perg

Doba řešení: 1.1.2020 – 31.12.2022

 

Cíl projektu

Hlavním cílem projektu je zvyšování konkurenceschopnosti a flexibility absolventů středních odborných škol s ekonomickým zaměřením na mezinárodním trhu práce.

Na základě týmové spolupráce českých a rakouských žáků ekonomicky zaměřených středních škol a transferu principů duálního vzdělávání do českého prostředí chceme harmonizovat systém středoškolského odborného vzdělávání intenzivnějším zapojením firem a podniků do přípravy žáků pro pracovní trh v přeshraničním regionu. Absolventi českých odborných škol budou připraveni pro práci v rakouském prostředí, absolventi rakouských odborných škol budou připraveni pro práci v českém prostředí.

Během projektu vznikne koncepce zapojení malých a středních podniků do středoškolské přípravy žáků ekonomických oborů s důrazem na specifika českého firemního prostředí pro rakouské žáky a specifika rakouského firemního prostředí pro české žáky.

Dílčí aktivity projektu:

  • Založení a vedení cvičné firmy žákovskými týmy
  • Kurzy němčiny pro české žáky
  • Kurzy češtiny pro rakouské žáky
  • Zapojení českých a rakouských firem do žákovských startupů
  • Rozdíly firemního a podnikatelského prostředí v Čechách a v Rakousku
  • Česko-rakouské businessweeks za účasti tutorů z aplikační sféry